O nama

Osnovna delatnost preduzeća VECTOR IT je projektovanje, razvoj i implementacija informacionih sistema. Preduzeće je osnovano 2006. godine, ali sa višegodišnjim iskustvom zaposlenih na polju informacionih tehnologija i posebno poslovno-informacionog sistema Pantheon™.

Sa ponosom ističemo da pokrivamo sve oblasti ekonomsko-tehničke podrške u domenu programskog paketa Pantheon, kao i to da po kvalitetu našeg rada predstavljamo jednog od najuspešnijih partnera Datalab-a u Srbiji, o čemu mogu posvedočiti i naši korisnici.

Pored navedenog, VECTOR IT pruža usluge u skoro svim oblastima Informacionih Tehnologija: prodaja i instalacija kompjuterske opreme, postavljanje mrežne infrastrukture, grafički i web dizajn, osmišljavanje vizuelnog identiteta, izrada i održavanje internet prezentacija, programiranje windows i web aplikacija kao i izradu vertikalnih rešenja za programski paket Pantheon. VECTOR IT pruža aktivnu podršku kroz obuku korisnika i praćenje funkcionalnosti jednom postavljenog sistema.

KO SMO MI?

VECTOR Informacione Tehnologije je ovlašćeni partner preduzeća Datalab Srbija d.o.o. specija- lizovan za prodaju, uvođenje i održavanje poslovno-informacionog sistema Pantheon™. Primarni cilj preduzeća VECTOR IT je uvođenje i podešavanje programa za optimalan rad u tehničkom smislu, kao i prema logici poslovnih potreba preduzeća.

ŠTA RADIMO?

Nudimo uvođenje gotovih poslovnih rešenja, izradu aplikativnih rešenja prema Vašim zahtevima, kao i savetovanje i obuku korisnika pri uvodjenju infor- macionog sistema. Pored standardnih poslovnih aplikacija, ističemo i poslovno informacioni sistem Pantheon™, slovenačke firme DataLab, kao i Garson POS, softver za ugostiteljstvo, firme 2D Soft.

TEHNOLOGIJA

Od samog početka smo se opredelili da svoja programska rešenja implemetiramo pomoću najnovijih razvojnih alata. Danas se sve naše aplikacije baziraju na distribuiranoj klijent/server arhitekturi, relacionim bazama podataka i internet tehnologijama.

Comments Off on O nama

Comments are closed.